Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Studiebarometer - hvor gode er studieprogrammene?

NOKUT har lansert en ny nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

30.10.2013

NOKUT spør om studentenes opplevde studiekvalitet. Spørsmålene er rettet mot studieprogramnivå, ikke emne- eller institusjonsnivå. Spørreundersøkelsen stiller de samme spørsmålene til alle studenter, uavhengig av type studieprogram. Følgende tema er med i spørreundersøkelsen:

 • bakgrunn for valg av studieprogram
 • studie- og læringsmiljø
 • gjennomføring av studieprogrammet
 • arbeidslivsrelevans
 • undervisning og veiledning
 • vurderingsformer (eksamens- og innleveringsoppgaver)
 • eget utbytte (læringsutbytte)
 • studieinnsats
 • forventninger, tilfredshet, motivasjon
 • medvirkning

Undersøkelsen pågår i oktober og november 2013 og skal gjentas årlig.

Resultatene fra undersøkelsen blir presentert i den nye nettportalen studiebarometeret.no, som lanseres 1. februar 2014. I nettportalen vil det være mulig å sammenligne studieprogram innenfor og mellom institusjoner. Den skal være et verktøy for studiesøkere som ønsker å finne informasjon om studentenes oppfatninger av kvaliteten. Den vil også være nyttig for institusjonenes kvalitetsarbeid, og for studenter som er interessert i kvaliteten på studiet de går på.

 • Del denne siden: