Rom for forbedringer i norsk instituttsektor

Norsk instituttsektor fungerer bra, men det er også forbedringspotensial. NIFU har studert instituttsektorens rolle i Norge med hovedvekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK).

Article Image

Illustrasjonsbilde. NIFU

I 2013 vil Kunnskapsdepartementet legge fram en ny stortingsmelding om forskning. Departementet har signalisert at politikken overfor instituttsektoren vil bli et viktig tema i meldingen, og har bedt Forskningsrådet bidra med kunnskapsgrunnlag for å drøfte temaet.

For å utvikle dette kunnskapsgrunnlaget har NIFU på oppdrag for Norges forskningsråd studert instituttsektorens rolle i Norge med hovedvekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK).

NIFU foreslår at det utvikles en SAK-politikk også for instituttsektoren. Denne politikken bør utvikle enda sterkere incentiver for samarbeid, samt muligens supplere dette med tydeligere strategisk styring. For deler av instituttsektoren bør det åpnes for at samarbeid og arbeidsdeling får en klar internasjonal dimensjon.

Les mer hos NIFU

NIFU-rapport 50/2012 "Er det noen SAK?"