Regjeringen sier ja til Horisont 2020

Regjeringen varsler at Norge ønsker å gå inn som fullt medlem av EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. Programmet starter i 2014.

Horisont 2020

Horisont 2020. Illustrasjon: EU

- Jeg er veldig glad for at regjeringen nå gjør det klart at Norge skal bli et fullverdig medlem. Dette er en enorm satsing som jeg vet at norske forskningsmiljøer har ventet på en avklaring om, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

- Nå er det viktig at både forskere og store, små- og mellomstore bedrifter arbeider for å ta ut mulighetene dette store programmet kan bety for norsk forskning og innovasjon.

Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Les mer om Horisont 2020