Ny avtale om honorering av valgte verv

Avtalene om honorering av valgte verv ved universiteter og høyskoler er reforhandlet med virkning fra 1. august 2013.

Article Image

De to tidligere avtalene slås sammen til en felles avtale for universiteter, vitenskapelige høyskoler, statlige høyskoler og kunsthøyskoler. Den nye avtalen har virkning fra 1. august 2013.

Godtgjørelse for vervet som rektor ved universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler hvor direktør er på lederlønnssystemet i staten, gis med et kronetillegg som tilsvarer differansen mellom lønn i ordinær stilling og 110 % av basislønn for direktøren.

Ved de statlige universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler hvor direktør ikke er på lederlønnssystemet, gis rektor et kronetillegg som tilsvarer differansen mellom lønn i ordinær stilling og spesifiserte klasser i statens lederlønnssystem (se avtalen) med et tillegg på 10 %.

Det er overlatt til partene lokalt å avtale honorering av øvrige valgte verv.