Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kvinnelige forskere oftere midlertidige enn menn

De siste tallene over midlertidig ansatte ved statlige universiteter og høyskoler viser at kvinner er tydelig overrepresentert i ordinære forsker og undervisningsstillinger.

11.12.2013

De siste tallene over ansatte årsverk i universitets- og høyskolesektoren fra DBH bekrefter at kvinner i langt større grad enn menn tilsettes i midlertidige stillinger. Når rekrutteringsstillingene (som stipendiat og postdoktor) er holdt utenfor, er hver fjerde kvinne (25,5 %) i vitenskapelig stilling ved et av landets universiteter midlertidig ansatt. Mens andelen menn er på 17,5 %. Særlig er kvinner overrepresentert i forskerstillingene.  

1125 midlertidige vitenskapelige årsverk ble utført av kvinner ved statlige institusjoner i år, mot 1097 utført av menn. Av det totale antallet vitenskapelig ansatte i undervisnings og forskerstilling er imidlertid 57 % menn. 

Midlertidigheten i sektoren er et betydelig problem for alle involverte, men dette viser at kvinner i større grad enn menn tilsettes midlertidig, og indikerer en ekstra utfordring for likestillingen og kvinners arbeidsvilkår.

Andel midlertidige i vitenskapelige stillinger

Kvinner

Menn

Sum statlige institusjoner 21,3 16,0
Statlige høyskoler 16,4 11,8
Universiteter 25,3 17,6
Statlige vitenskapelige høyskoler 22,6 16,5
  • Del denne siden: