Indikatorrapporten 2013: Mer kunnskapsintensivt

Indikatorrapporten viser at samfunnet blir stadig mer kunnskapsintensivt. Omfanget av utdanning, forskning og innovasjon øker i store deler av verden.

Article Image

Indikatorrapporten er et oppslagsverk med faktagrunnlag i form av både figurer, tabeller og analyse. 2013-utgaven forelå 26. september og ble lansert på et eget seminar 27. september 2013.

– Det er spesielt interessant å legge merke til at sterk satsing på forskning i fremvoksende økonomier forskyver tyngdepunktene mellom land og verdensdeler, sier Arvid Hallén, adm. dir. i Forskningsrådet.

– Indikatorrapporten viser at den globale utviklingen betyr stadig mer for norsk forskning. Norske forskningsmiljøer må gripe de mulighetene som nå byr seg, vi må posisjonere oss som et attraktivt land for forskning og innovasjon, sier Hallén.