Halvparten forlater Norge etter avlagt doktorgrad

Et stadig økende antall utlendinger avlegger doktorgraden ved norske universiteter og høgskoler. Om lag halvparten reiser ut nokså umiddelbart etter at doktorgraden er avlagt, viser ny NIFU-rapport.

Article Image

NIFU har undersøkt i hvilken grad doktorander med ikke-norsk statsborgerskap gjenfinnes i norsk arbeidsliv etter avlagt grad. Blir de i Norge eller flytter de ut?

– Utreiseandelen varierer med statsborgerskapsland og fagområde, forteller forsker ved NIFU, Terje Bruen Olsen.

De som blir igjen i Norge og er yrkesaktive her, skiller seg lite fra doktorer med norsk statsborgerskap mht. næringstilknytning, men har i mindre grad oppnådd toppstillinger ved universiteter og høgskoler.

Les mer hos NIFU