Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets Hjernekraftpris 2013

Til alle medlemmer i Forskerforbundet: Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen». Send oss din fortelling om betydningen av FoU-arbeid, innen 15. september 2013!

27.05.2013

Hjernekraftprisen 2013

(Hjernekraftprisen 2013) Forskerforbundet

Formålet med prisen er å synliggjøre betydningen av forskning og utviklingsarbeid (FoU) for arbeids- og samfunnslivet – lokalt, regionalt, nasjonalt, globalt. Forskerforbundet inviterer derfor alle medlemmer til å sende inn en fortelling om egen eller andres FoU-aktivitet som formidler den godt til et allment publikum.

Innsendte bidrag kan formuleres i ulike sjangre og medium; i form av en kronikk, et essay, en video, i bilder eller på andre måter som er egnet til å få frem betydningen av FoU-aktivitet. Innsendte tekstbidrag må ikke overstige 3000 tegn og bidrag i andre medium må være i sammenlignbart omfang.

Alle innsendte bidrag vil kunne bli brukt i forbindelse med vår Hjernekraftverk-kampanje. En jury vil kåre de tre beste bidragene, og disse vil bli premiert. Vinnerbidragene vil bli markert ved lokale arrangement i regi av Forskerforbundet.

Prisen er en del av den pågående kampanjen Hjernekraftverk som Forskerforbundet lanserte i 2012 for å synliggjøre betydningen FoU og kunnskapsutvikling har for vår fremtid, både innen velferd, næringsliv og samfunnsutvikling. For Norge er det viktig at forskning løftes opp i politikkens førstedivisjon. Det må etableres en forståelse for at FoU og kunnskap er den viktigste investeringen i vår fremtid.

Hjernekraftprisen skal øke forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av FoU og kunnskap. Med ditt bidrag blir det mer og bedre hjernekraft!

Retningslinjer for Hjernekraftprisen:

  1. Prisen skal fremme norsk hjernekraft og forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av investering i FoU og kunnskap.
  2. Mottakere av prisen skal være medlemmer av Forskerforbundet som evner å formidle betydningen av egen eller andres FoU-aktivitet.
  3. Prisen blir tildelt på grunnlag av kvalitet, originalitet og formidlingsglede samt om bidraget kommuniseres bra til et allment publikum.
  4. Prisvinnerne blir kåret av en jury som oppnevnes av Hovedstyret i Forskerforbundet.
  5. Det er avsatt 100 000 kroner til prisen som juryen fordeler blant de tre beste tekstene.
  6. Prisen blir delt ut på et eget arrangement og kunngjort på Forskerforbundets nettsider samt markert ved lokale arrangement ved prisvinnernes arbeidssteder.

Innsendte bidrag sendes eller Forskerforbundet, Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo innen søndag 15. september 2013.

Med vennlig hilsen
Petter Aaslestad
Leder

  • Del denne siden: