Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet fra Forskerforbundet. Nyhetsbrevet sendes ut ca hver 14. dag.

2013

Nyheter fra Forskerforbundet.

  Kvinnelige forskere oftere midlertidige enn menn

  (11.12.2013) De siste tallene over midlertidig ansatte ved statlige universiteter og høyskoler viser at kvinner er tydelig overrepresentert i ordinære forsker og undervisningsstillinger.

  Innspill til statsbudsjettet 2015

  (10.12.2013) Forskerforbundet mener det er nødvendig å foreta en gjennomgang av grunnbevilgningene til forskningsinstituttene med sikte på å sikre forskerne tid til faglig utvikling. Les vårt innspill til statsbudsjettet for 2015.

  Horisont 2020 gir store muligheter for Norge

  (10.12.2013) Horisont 2020, EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, starter 1. januar 2014. Da håper kunnskapsministeren at hele det norske forsknings- og innovasjonsmiljøet er klar til felles innsats for å gjøre Norge til en markant deltaker.

  Sats på lærerens lærer

  (03.12.2013) – Universitets- og høyskolesektoren må rustes for at regjeringens lærersatsing skal være gjennomførbar, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

  Holden-utvalget avviser innskrenking av frontfaget

  (03.12.2013) Flere av de som tok til orde for å sette ned Holden-utvalget for vel et år siden ønsket å ta den lønnsomme leverandørindustrien ut av frontfaget for å dempe lønnsveksten generelt. Disse kreftene på arbeidsgiversiden har ikke fått gjennomslag i utvalget.

  Fortsatt høy bruk av midlertidighet i akademia

  (02.12.2013) Nesten 1 av 5 vitenskapelig ansatte ved høyskolene og universitetene har ikke fast ansettelse. Det er mer enn dobbelt så mange som i arbeidslivet for øvrig.

  Fast jobb i akademia?

  (27.11.2013) Hva vil Røe Isaksen gjøre for å redusere bruken av midlertidige ansettelser i akademia, spør Petter Aaslestad (leder av Forskerforbundet) i et innlegg i Dagbladet i dag.

  Nå skal forskerne selv få formidle i Aftenposten Viten

  (22.11.2013) Aftenposten lanserer egen nettside for forskning og vitenskap, der forskere fra hele landet kan bidra med artikler, debatt og essays.

  Budsjettforliket: En god start

  (15.11.2013) - Vi er fornøyd med at den nye regjeringen øker den totale forskningsinnsatsen, men det gjenstår mye før vi kan si at løftene er innfridd, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet etter at H, Frp, Venstre og Krf i dag ble enige i Stortinget om statsbudsjettet for 2014.

  Stadig eldre professorer

  (12.11.2013) Snittalderen på det vitenskapelige personalet ved universiteter og høyskoler er foruroligende høy. Over 3 400 forskere og undervisere er 60 år eller mer. Hver femte professor har passert 65 år. Nye tall fra NIFU viser at vi har betydelige rekrutteringsutfordringer, sier Forskerforbundet.

  Et skritt i riktig retning

  (08.11.2013) – Vi er fornøyd med at tilleggsbudsjettet øker forskningsinnsatsen, men etterlyser en bredere kunnskapssatsing, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet, i en kommentar til Solbergregjeringens tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2014.

  Riksrevisjonen refser Kunnskapsdepartementet

  (07.11.2013) Riksrevisjonen har i sin årlige revisjon lagt inn en spesiell merknad til Kunnskapsdepartementet for manglende overordnede tiltak for å redusere bruken av midlertidige stillinger i universitets- og høgskolesektoren. Forskerforbundet slutter seg til merknaden.

  For tidlig med innstegsstilling

  (04.11.2013) Innstegsstillingen er mangelfullt utredet og det er for tidlig å opprette stillingen, skriver Forskerforbundet i sin høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet.

  Vil heller forske enn å undervise

  (31.10.2013) Aftenposten: I en NIFU-undersøkelse fra 2010 sa åtte av ti universitetsansatte at de var mer interessert enn å forske. - Det handler om ressursmangel, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

  Studiebarometer - hvor gode er studieprogrammene?

  (30.10.2013) NOKUT har lansert en ny nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

< Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste >