Vil vurdere ny type stilling for forskere

Forskerforbundet vil utrede muligheter og begrensninger i en ny type forskerstilling. Såkalte tenure tracks, der forskere ansettes i midlertidige stillinger over flere år, er vanlig i mange land, skriver Universitetsavisa.

Leder i Forskerforbundet, Bjarne Hodne, vil ikke oppfordre regjeringen til å innføre tenure track.
– Men vi har vedtatt å utrede en slik form for stilling, sier Hodne til Universitetsavisa.

Uforutsigbarhet i karriereløpet, mange år i midlertidige stillinger og minimal utsikt til fast jobb er blant de faktorer som skremmer unge talenter vekk fra en karriere i akademia. Noen mener innføring av tenure track vil øke attraktiviteten ved en forskerkarriere.

Andre vektlegger at intensjonen med denne type stillinger like godt kan ivaretas gjennom eksisterende stillingskategorier.

Les mer i Universitetsavisa