Nytt forskningsbarometer måler trykket på forskning

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lanserte i dag Forskningsbarometeret 2012, som viser tilstanden for norsk forskning.

– Jeg er fornøyd med at den offentlige delen av forskningssystemet skårer så godt, sier Kristin Halvorsen. Det viser at vi har gjort mye riktig, selv om det er områder vi fortsatt kan hevde oss bedre på. Samtidig er jeg bekymret for tegnene vi ser til ”lavtrykk” i næringslivet.

Forskningsbarometeret viser at næringslivet har lavere innsats innen forskning enn i andre land og de i relativt liten grad er orienterte mot nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

– Næringslivet har et selvstendig og viktig ansvar for å utvikle sin forskningskapasitet, sier kunnskapsministeren. Samtidig vil jeg gjerne invitere næringslivet og forskningssektoren til å være med å tenke nytt rundt hvilke virkemidler som kan øke næringslivets FoU-innsats og gi oss bedre utnyttelse av resultatene.

Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet