Norges tilknytning til EU-forskningen

For første gang er det blitt gjort en gjennomgang av Norges mulige, alternative tilknytningsformer til EUs forskningspolitikk.

Technopolis Group presenterer ulike muligheter for Norges framtidige tilknytning til EUs forskningsprogrammer.

Det internasjonale konsulentselskapet Technopolis Group har spesialisert seg på evalueringer av forsknings- og innovasjonspolitikk. I rapporten ”Norways affiliation with European Research Programmes” foreslår Technopolis fire mulige scenarier for Norges framtidige tilknytning til EUs forskningsprogrammer:

  1. Deltakelse i rammeprogrammer og politikken på det europeiske forskningsområdet (ERA) blir innlemmet i den forpliktende delen av EØS-avtalen.
  2. Ingen endring – forskningssamarbeidet inngår i den frivillige delen av EØS.
  3. Norge adopterer Sveits’ eller Israels modeller.
  4. Norge deltar ikke formelt i H2020 – kun prosjekt til prosjektdeltakelse slik det var før 1994.

Norge har siden EØS-avtalen ble inngått i 1994 deltatt fullt ut i EUs rammeprogrammer for forskning og teknologi. Nå planlegger EU et nytt rammeprogram fra 2014, kalt Horizon 2020. Forskningssamarbeidet med EU inngår i den frivillige delen av EØS-avtalen, og ved overgangen til nytt rammeprogram må Norge ta selvstendig stilling til deltakelse i dette.

Les mer hos Kunnskapsdepartementet