Likestillingspris til Universitetet i Tromsø

Kunnskapsdepartementets likestillingspris for 2011 er tildelt Universitetet i Tromsø. Prisen er på 2 millioner kroner, og skal styrke og motivere universiteter, høyskoler og forskningsinstituttene i deres likestillingsarbeid.

– Likestillingsarbeidet ved Universitetet i Tromsø fremstår som et prestisjeprosjekt for ledelsen, der kjønnsbalansen anses som en forutsetning for å lykkes. Det er slik det bør være ved ethvert universitet og høyskole, sa statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland ved overrekkelsen.

Les mer hos Kunnskapsdepartementet