Kristin Halvorsen overtar hele Kunnskapsdepartementet

– Forskerforbundet har store forventninger til samspillet med Kristin Halvorsen. Hun må imidlertid se behovet for å prioritere høyere utdanning og forskning og vise dette gjennom handling fra dag én, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

Kristin Halvorsen har overtatt ansvaret for høyre utdanning og forskning fra Tora Aasland, og styrer nå hele Kunnskapsdepartementet.

Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland har klart å gjenopprette dialogen og tilliten til universitets- og høyskolesektoren.
– Forskerforbundet vil oppfordre Kristin Halvorsen til å videreføre den gode dialogen med sektoren, sier Bjarne Hodne.

– Forskerforbundet mener SVs Kunnskapsminister bør gjøre reduksjon av midlertidigheten til sin sak. Hun må starte med å fremme konkrete tiltak for å redusere midlertidigheten blant de ansatte i universitets- og høyskolesektoren og blant forskere i helseforetakene, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet. Fast arbeid til alle må være jobb nummer 1 for den rødgrønne regjeringen, understreker Bjarne Hodne.

Forskerforbundet har store forventninger til at Kristin Halvorsen vil være kunnskapsminister for hele utdanningskjeden, fra barnehage til høyere utdanning og forskning. Regjeringens mål om å styrke kompetansen i barnehagene, skolene og i høyere utdanning er helt avhengig av "hjernekraften" til de som underviser og forsker. Derfor må arbeidsbetingelsene for disse kjernegruppene i samfunnet bedres.