Hva skal vi leve av i framtida?

– Vi kan ikke leve av å være "det rikeste landet i verden", sa næringsminister Trond Giske da han mandag la fram publikasjonen "Norge 2020. Hva skal vi leve av i framtida?".

Lanseringen skjedde i forbindelse med det avsluttende møtet i statsrådens Norge 2020-prosjekt.

– Vi må utvikle et sterkt og konkurransedyktig norsk næringsliv hele tida. Vi kan ikke leve av å væere "det rikeste landet i verden". Selv om raske endringer gjør det vanskelig å svare på spørsmålet om hva vi skal leve av i framtida, er det helt nødvendig å få flest mulig med i debatten om svaret, sa næringsminister Trond Giske.

Les mer og last ned de fire delrapportene hos Nærings- og handelsdepartementet