Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Er norsk kompetansepolitikk godt nok innrettet mot innovasjon?

Norge trenger bedre og mer bevisste koblinger mellom innovasjon og kompetansepolitikk. Det er en av hovedkonklusjonene i en rapport NIFU har utarbeidet på oppdrag fra Abelia.

24.02.2012

Rapporten gjennomgår sentral forskning om kompetanse, læring og innovasjon, trekker fram noen hovedpoenger fra internasjonal policydiskusjon og drøfter til slutt norsk politikk og virkemidler på feltet. 

Ett hovedfunn i rapporten er at norsk bedriftsrettet kompetansepolitikk i liten grad er innrettet mot bedriftenes brede kompetanseutvikling. Den vesentlige delen av politikk og tiltak er innrettet enten mot grunnleggende ferdigheter eller mot forskning og utvikling.

Les mer hos NIFU (NIFU rapport 45/11)