Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ber Arbeidstilsynet kontrollere universiteter og høyskoler

Forskerforbundet ber i et brev til Arbeidstilsynet om at det iverksettes tettere kontroll og oppfølging av arbeidsvilkårene til vitenskapelig tilsatte ved universiteter og høyskoler.

13.02.2012

Foranledningen til at vi tar opp dette med Arbeidstilsynet nå er den siste undersøkelsen fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2011. Den stadfester funnene fra tidligere undersøkelser, nemlig at de vitenskapelig ansatte arbeider veldig lange uker og at de må ta fritiden til hjelp for å få utført forskningsplikten.

Undersøkelsen fra AFI viser at gjennomsnittlig arbeidstid er 47,6 timer i uken og at forskningstiden blir salderingsposten til fordel for andre oppgaver innen ordinær arbeidstid.

Forskerforbundet mener at arbeidsmengden til de vitenskapelige tilsatte må justeres slik at de får anledning til å utføre forskningsplikten innenfor normalarbeidsdagen. Det vil si at de som for eksempel skal ha 50-50 fordeling mellom undervisning og forskning, ikke kan pålegges mer undervisning enn at de har like mye tid til å forske.

Les brevet til Arbeidstilsynet

Les også:
Normale arbeidsforhold for forskere! (03.02.12)
Svekket forskningsevne (31.01.12)
AFI-undersøkelse bekrefter at forskningsplikten ikke lar seg utføre innenfor normalarbeidsdagen (24.01.12)
Tidsbruk og arbeidstid i universitets- og høgskolesektoren (24.01.12)