Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arbeidsledige doktorgradskandidater kan søke om dagpenger – NAV endrer praksis

Forskerforbundet har fått gjennomslag for at doktorgradskandidater som arbeider med avhandlingen på fritiden skal ha individuell vurdering av søknad om dagpenger. Endringen trer i kraft umiddelbart.

18.10.2012

Dette innebærer at arbeid med doktorgradsavhandlingen i seg selv ikke kan avskjære retten til dagpenger, men at dette må vurderes individuelt i henhold til unntakene som nevnes i Dagpengeforskriftens §4-3.

English translation:

Unemployed PhD candidates can apply for unemployment benefits - NAV changes its practice

Forskerforbundet har lenge vært i dialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet for å få endret NAVs praksis. Hittil har det ikke vært mulig for arbeidssøkere som arbeider med doktoravhandlingen å få dagpenger, og det er ikke foretatt noen individuelle vurderinger i forhold til unntakene i forskriften. Nå er det kommet et gjennombrudd.

I et brev til Forskerforbundet skriver Arbeids- og velferdsdirektoratet at de vil endre praksis og innføre individuell behandling. Endringen tas inn i NAVs rundskriv om dagpenger og utdanning og det gjøres ingen endringer i lovverket. Hovedregelen for å motta dagpenger vil fortsatt være at man må være reell arbeidssøker og ikke under utdanning.

Direktoratet skriver at endringen innebærer at det må utføres individuell behandling. Dette innebærer at alle doktorgradskandidater som fyller vilkårene for rett til dagpenger har krav på at det blir foretatt en individuell vurdering av om de kan motta dagpenger selv om de arbeider med avhandlingen. I forskriften heter det blant annet at det kan gis dagpenger for utdanning når denne foregår utenom normal arbeidstid, når den kan kombineres med fullt arbeid på dagtid og har redusert studieprogresjon med minst 50%.

NAVs rundskriv om dagpenger og utdanning er endret med virkning fra 15. oktober 2012. Les det oppdaterte rundskrivet her:
Rundskriv om dagpenger og utdanning

Les også:

Forkortet karantenetid ved forberedelse til disputas (09.08.11)
Gjennomslag for bedre vilkår for arbeidssøkende doktorgradskandidater (16.03.11)