24 millioner til mer samarbeid innen høyere utdanning og forskning

Kunnskapsdepartementet har siden 2010 årlig tildelt 50 millioner kroner for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (såkalt SAK-arbeid). Nå er 24,3 millioner kr av årets midler fordelt.

Målet er at universiteter og høyskoler skal ha tilbud som holder høy internasjonal kvalitet, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Kunnskapsdepartementet tildelte tidlig i vår til sammen 12 millioner kroner til Høgskolen i Oslo og Akershus (5 mill. kr), SAK i førskolelærerutdanningen (4 mill. kr) og fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø- biovitenskap og Norges veterinærhøgskole (3 mill. kr). SAK i førskolelærerutdanningen har dessuten fått en tilleggsbevilgning på 4 mill. kr.

Midlene som er fordelt i denne omgang er gjort ut fra en helhetlig utdannings- og forskningspolitisk vurdering av prosesser som har tydelige mål om arbeidsdeling og konsentrasjon, og som kan bidra til å utvikle profilerte institusjoner og robuste fagmiljøer. I løpet av høsten vil de resterende 13,7 millioner kroner bli fordelt.

Les pressemeldingen