Technopolis skal evaluere Norges forskningsråd

Kunnskapsdepartementet har inngått kontrakt med det internasjonale selskapet Technopolis Group om evaluering av Norges forskningsråd.

Det er ti år siden forrige evaluering av Norges forskningsråd. Det legges derfor opp til en bred gjennomgang av Forskningsrådet ut fra de mål som er satt for virksomheten og hvordan rådet fungerer innen det norske forsknings- og innovasjonssystemet.

– Evalueringen vil gi oss et sentralt kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvordan både Forskningsrådet og systemet fungerer, og inngå som et innspill til neste forskningsmelding, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding.

Les mer hos Kunnskapsdepartementet