Kunnskapsdepartementet lanserer Forskningsbarometeret

Som en del av Vitenskapsåret 2011 lanserer forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i dag nettsiden www.forskningsbarometeret.no.

Dette skjer på konferansen "Kunnskap for framtida", den første av to store signalkonferanser departementet arrangerer i Vitenskapsåret 2011.

Forskningsbarometeret viser blant annet at den offentlige forsknings-innsatsen rettet mot innovasjon har økt kraftig. Forskningsrådets bevilginger til næringslivet ble mer enn doblet fra 2005 til 2009. Samtidig viser den siste statistikken for forskning og utvikling (FoU) at næringslivet hadde en realnedgang på 3,7 prosent i egne FoU-utgifter fra 2008 til 2009. 

Forskningsbarometeret skal oppdateres årlig og være en pålitelig kilde til informasjon om norsk forskning. Barometeret består av 24 indikatorer for norsk forskning og innovasjon som presenteres innenfor seks nøkkelområder: investering, mennesker, samarbeid, områder, resultater og trender.

Les mer: