– Yngrebølgen drukner forskerne

- Yngrebølgen fører til manko på forskere. Myndighetene har latt det skure og gå og håpet at det ordnet seg. Det er en veldig passiv holdning, sier Unio-leder Anders Folkestad til Dagens Næringsliv.

Forskerforbundet har regnet ut at det i 2020 vil mangle mellom 5500 og 6000 forskere. Det utgjør en tredjedel av alle vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren, og skjer ved at rundt 2600 forskere går av med pensjon samtidig som studentene i økende grad strømmer til universitetene.

– Dette er et samfunnsproblem. Konsekvensen er at undervisningen blir dårligere, kandidatene blir dårligere og det blir enda vanskeligere å leve opp til ambisjonen om at Norge skal være langt framme når det gjelder forskning, sier Folkestad og legger til:
– Det kom ingenting i revidert budsjett. Her er nok finansdepartementet et større problem enn Aasland.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland mener framstillingen er ”underlig”:
– De siste årene har i snitt 1200 avlagt doktorgraden årlig, og innen 2020 vil det være 12.000 flere med doktorgrad, sier Aasland.

Forskerforbundets leder Bjarne Hodne mener Aasland tenker altfor mekanisk.
– De som går av med pensjon er ikke mennesker som kan erstattes av unge med doktorgrad. Vi trenger kompetente forskere, og det tar tid å få folk opp til det nivået. Vi kan ikke bare kjøre inn doktorander for å erstatte forskere med flere tiårs erfaring, sier Hodne som etterlyser flere ressurser til forskning og flere postdoktorstillinger. 

Les mer i Dagens Næringsliv