Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Støtt Aksjon "Lausungene 2008"

Aksjon "Lausungene 2008" er startet i protest mot Regjeringens manglende satsing på rekruttering av forskere til faste stillinger. Forskerforbundet støtter aksjonens formål om at regjeringen må utforme en helhetlig rekrutteringspolitikk som kan få flere forskere i faste stillinger.

10.10.2008

Her kan du lese aksjonsgruppens henvendelse til forskere:

Kjære forsker

Norske universiteter og høgskoler er avhengige av midlertidig ansatte. I snitt er 40 prosent midlertidig ansatt (NSD, 2004), og en fersk gjennomgang på Universitetet i Oslo viser at mer enn 60 % av forskning og undervisning utføres av midlertidige ansatte (ca 950 stipendiater og 1000 andre midlertidig vitenskapelig ansatte, mot 1250 faste vitenskapelig ansatte, tall fra DBH for 2007). Vi snakker her om "lausungene", og de har nå fått nok.

Aksjon "Lausungene 2008" er startet i protest mot Regjeringens manglende satsing på rekruttering av forskere til faste stillinger. I årets statsbudsjett blir vi avspist med 200 rekrutteringsstillinger, og dette er ikke nok for å sikre forutsigbarhet for oss som skal ta over akademia. Vi er lei av tomme løfter og vil ha en ryddig karrierevei. Vi vet ikke når (om?) den varslede forskermeldingen kommer neste år, og vi krever at Regjeringen og ledelsen i akademia tar grep nå!

Vi håper du vil støtte oss i vårt arbeid for å gjøre noe med situasjonen, ved å undertegne følgende opprop:

"Regjeringen må utforme en helhetlig rekrutteringspolitikk, inkludert midler til flere faste vitenskapelig stillinger. Dette må gjøres nå, og i samråd med Universitets- og høyskolesektoren, Forskningsrådet og fagforeningene."

Grasrotmelding om rekruttering

Regjeringen droppet den lenge varslede rekrutteringsmeldingen i sommer. I meldingen skulle Regjeringen holde løftene i Soria-Mora om å satse på rekrutteringsstillinger og opprette flere faste forskerstillinger for dem som er ferdige med sin doktorgrad. [1]

Aksjon "Lausungene 2008" skal gjøre ferdig det arbeidet som Regjeringen aldri fullførte. Vi skal komme med en "grasrotmelding" fra unge forskere i Norge, og levere den til Stortinget før jul. Meldingen vil inneholde forslag til tiltak, situasjonen for midlertidige forskere, karriereplaner og økonomiske konsekvenser.

Kom gjerne med innspill til grasrotmeldingen til epost:
 
Med vennlig hilsen
Aksjon lausungene 2008.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Soria Moria-erklæringen, s. 49