Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Stortingsmelding om innovasjon

– Det er viktigere enn noen gang å satse på innovasjon, sa nærings- og handelsminister Sylvia Brustad da hun i dag la frem regjeringens stortingsmelding om innovasjon, "Et nyskapende og bærekraftig Norge".

05.12.2008

I pressemeldingen fra Nærings- og handelsdepartementet heter det at Regjeringen vil: 

  • styrke forskningen i næringslivet og øke bevilgningene til brukerrettede forskningsprogrammer og til FoU-kontrakter
  • utarbeide en nasjonal strategi for miljøteknologi
  • videreføre Skattefunnordningen
  • styrke samspillet mellom næringsliv og forskning
  • øke investeringene i forskningsutstyr
  • styrke regional forskningsvirksomhet ved å opprette regionale forskningsfond
  • legge fram en stortingsmelding om forskning til våren

Pressemelding: Tid for fornyelse (05.12.08)
St.meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge
Kortversjon av meldingen (pdf)