Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Opprop om behovet for en helhetlig kunnskapspolitikk

Forskerforbundet har gått sammen med en rekke organisasjoner som representerer norsk nærings- og arbeidsliv om et opprop for å få satt forskning på dagsorden.

25.08.2008

OPPROP:

Abelia, Akademikerne, Forskerforbundet, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, Oljeindustriens Landsforening, Studentenes Landsforbund, Tekna og Universitets- og høgskolerådet er enige om at det kreves et betydelig sterkere fokus på en helhetlig kunnskapspolitikk for Norge. Norsk økonomi har alle forutsetninger for å bli en kunnskapsøkonomi. En kunnskapsøkonomi hvor høyere utdanning og forskning er drivkrefter for innovasjon i næringsliv og offentlig virksomhet. Dette krever offensive valg. Forskningsministeren har uttrykt ambisjoner. Statsbudsjettet for 2009 vil være hennes første mulighet til å bevise hvorvidt disse ambisjonene blir realisert. Det handler om å tørre å satse.

Vi krever:

  • en forpliktende opptrapping av forskningsmidlene og en strategi for at det innen rimelige tidsrammer blir realistisk å nå målet om 3 % av BNP
  • at det bevilges tilstrekkelig til nødvendig oppgradering av vitenskapelig utstyr og fasiliteter som gjør det mulig for norske forskningsmiljøer å hevde seg internasjonalt, og som gjør Norge attraktivt som arbeidsplass for fremtidens globale kunnskapsarbeidere
  • at det etableres tydelige virkemidler for å styrke forskerutdanningen og forskerrekrutteringen i årene framover

Vi er enige om at høyere utdanning og forskning må styrkes for å sikre en høykompetent arbeidsstyrke, og for å sikre at vi i Norge både har tilgang til, og kan nyttegjøre oss forskningsbasert kunnskap som utvikles i samspill på tvers av landegrenser. Vi må være på nivå med de fremste europeiske land i hele bredden av utdanning og forskning. På noen områder må vi ha ambisjon om å ha lederskapet, teknologisk og kunnskapsmessig.

Vi er videre enige om at det må tilrettelegges for innovasjon gjennom et effektivt samspill mellom næringsliv, universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner. Norsk næringsliv og offentlige virksomheter skal være blant de fremste i verden i å samarbeide med nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer, og i å ta i bruk ny kunnskap og teknologi.

Vi krever at arbeidet med å sikre en infrastruktur basert på IKT for å fasilitere effektiv spredning og bruk av informasjon og kunnskap intensiveres. IKT må integreres i det moderne arbeidslivet, i skolen, i næringslivet og i offentlig sektor.

Endelig må det utvikles incentiver som fremmer kvalitet, samarbeid, produktivitet og vekst gjennom avtaler og politiske rammeverk. (eks. støtte til næringsrettet forskning, finansieringsmodeller for U&H og instituttsektoren, IPR-politikk etc )

På vegne av organisasjonene
Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia
Christl Kvam, Leder i Akademikerne
Bjarne Hodne, Leder i Forskerforbundet
Petter Haas Brubakk, Direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon
Marit Stykket, President i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Per Terje Vold, administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening
Øistein Ø. Svelle, Leder i Studentens Landsforbund
Kåre Rygg Johnsen, generalsekretær Tekna
Jarle Aarbakke, styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR)