Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

NOKUT: God faglig kvalitet i norsk ingeniørutdanning

NOKUT har gjennomført en evaluering av alle landets ingeniørutdanninger. Konklusjonen er at kvaliteten er god.

22.09.2008

– Det er gledelig at resultatene viser at det er mulig å forene en teoretisk basis med praktiske ferdigheter og at målet med utdanningen dermed blir nådd, sier statsråd Tora Aasland.

Torsdag 18. september la NOKUT frem evalueringen av norsk ingeniørutdanning. Evalueringskomiteen ledet av Dr.Techn. Birgitta Stymne, tidligere rektor ved Högskolan i Gävle, konkluderer med at den faglige kvaliteten i norsk ingeniørutdanning stort sett er god. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og har foregått i tidsrommet 2006-2008.

Det er evalueringskomiteens mening at en styrking av kvaliteten i norsk ingeniørutdanning vanskelig kan skje uten en nasjonal samordning av utdanningstilbudet innen ulike teknologiområder og ulike regioner. Oppbyggingen av forskningsmiljøer og masterutdanninger bør også samordnes. Videre trenger høgskolene mer midler til forskning.

Komiteen anbefaler også at det settes i gang forsøk ved enkelte institusjoner hvor det settes minimumskarakterer i matematikk ved opptak til ingeniørutdanning, for om mulig å bedre gjennomstrømmingen.

Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet (18.09.08)