Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lausungene overrakte grasrotmelding

Aksjon "Lausungene 2008" overrakte i går sin grasrotmelding om rekruttering til forskningssektoren og situasjonen for midlertidig ansatte forskere til leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide (H).

18.12.2008

- Vi vil gi Stortinget den rekrutteringsmeldingen som Regjeringen parkerte i sommer, og vi håper at Stortinget vil slutte seg til vårt krav om å redusere antallet midlertidig ansatte forskere, sier Jon Iddeng og Ragnhild Hutchison i Aksjon Lausungene.

Aksjonen møtte også forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland samme dag for å overrekke 3000 underskrifter fra forskere i hele Norge. Alle står bak kravet om at Regjeringen må utforme en helhetlig rekrutteringspolitikk, inkludert midler til flere faste vitenskapelig stillinger.

- Vi håper at Regjeringen vil lytte til vårt krav om at det må legges frem en plan for å halvere antall midlertidig ansatte forskere i løpet av neste stortingsperiode, sier talspersonene for aksjonen. Vi håper også at forskningsminister Tora Aasland lytter til de krav vi har fremsatt i vår grasrotmelding, når hun skal skrive forskningsmeldingen sin, avslutter talspersonene for Lausungene.

Last ned grasrotmeldingen:
St.meld. nr. 1 fra grasrota (2008–2009) En framtid i forskning?