Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning?

NIFU STEP har på oppdrag fra Forskerforbundet undersøkt hvorvidt kravet til kvinnerepresentasjon i ansettelses- og bedømmelseskomiteer fører til en større arbeidsbelastning for kvinner enn for menn.

04.11.2008

Rapporten belyser spørsmål knyttet til omfang, tidsbruk, arbeidsbelastning og erfaringer med slike verv.

Undersøkelsen viser at kvinnelige ansatte deltar i bedømmelses- og ansettelseskomiteer i like stor grad som menn. Imidlertid oppleves kravet om kvinnerepresentasjon som en økt belastning for kvinnelige ansatte i enkelte miljøer.

Uavhengig av om arbeidet oppleves som en belastning, vurderes bedømmelsesoppgaver hovedsakelig positivt. Både kvinner og menn uttrykker at dette er en type arbeidsoppgaver som i liten grad synliggjøres og kompenseres for, og etterlyser en debatt rundt dette. 

Undersøkelsen er en del av Forskerforbundets arbeid med likestilling i akademia og en oppfølging av handlingsplanen som ble vedtatt i 2007.

Last ned rapporten (NIFU STEP rapport 38/2008, pdf)