Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Bedre mottaksapparat for utenlandske forskere

Utenlandske forskere møter barrierer når det gjelder flytting til og opphold i Norge. Nå har Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet signert på videre deltakelse i Euraxess, som skal bidra til å bygge opp et mottaksapparat for internasjonale forskere i Norge.

19.11.2008

Euraxess gir anledning til å profilere seg internasjonalt, å tiltrekke seg gode hoder utenfra og å høyne kvaliteten på norsk forskning gjennom kunnskapsdeling og kunnskapsoverføring.

Dette krever samtidig at Norge bygger opp et godt mottaksapparat for internasjonale forskere. Forskere skal finne svar på praktiske spørsmål knyttet til for eksempel oppholdstillatelse, skatt eller bolig lett tilgjengelig, og det skal gis assistanse ved behov. Forskningsrådet utvikler dette mottaksapparatet i samarbeid med norske forskningsinstitusjoner.

- Vi vet at utenlandske forskere som kommer hit har støtt på barrierer og tidkrevende prosesser som oppleves unødvendige, slik det også er belyst i flere mediesaker den siste tiden. Hvis vi ikke klarer å løse dette bedre, risikerer vi at vi ikke klarer å rekruttere gode forskere fra utlandet, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, til Forskningsrådets nettsted.

Les mer om Euraxess hos Forskningsrådet