Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Avtaler om honorering av valgte verv - nye satser

De to avtalene om honorering av valgte verv ved universiteter og høyskoler er blitt reforhandlet. Nye satser gjøres gjeldende fra 1. august 2008.

20.11.2008

Universiteter og vitenskapelige høgskoler

Avtalen om honorering av valgte verv ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene ble forrige gang revidert per 1. august 2001. Den nye avtalen gjelder fra 1. august 2008.

Ved de virksomheter hvor direktøren er på lederlønnsregulativet skal (som tidligere) godtgjørelsen for vervet som rektor gis med et kronetillegg som tilsvarer differansen mellom lønn i faglig stilling og 110% av basislønnen for direktøren.

Tilleggene skal imidlertid minst utgjøre

  • UiO: 270.000 kr (hevet fra 185.000 kr)
  • UiB: 260.000 kr (hevet fra 175.000 kr)
  • NTNU: 260.000 kr (hevet fra 175.000 kr)
  • UiT: 235.000 kr (hevet fra 150.000 kr)
  • NHH: 200.000 kr. (hevet fra 135.000 kr)
  • UMB: 200.000 kr  (hevet fra 135.000 kr)
  • NVH: 185.000 kr  (hevet fra 125.000 kr)

For de som ikke har direktør på lederlønnsnivå, gjelder følgende satser: NIH, NMH og AHO: 150.000 kr (hevet fra 100.000 kr)

Les den nye avtalen her

Statlige høgskoler og kunsthøgskoler

Avtalen for honorering av valgte verv ved de statlige høgskolene og kunsthøgskolene ble forrige gang revidert per 1. januar 2003. Satsene har derfor ikke den samme prosentvise økningen som avtalen ovenfor. Også denne avtalen er revidert per 1. august 2008. 

Rektor gis følgende kronetillegg:

  • Små høgskoler: 100.000 kr (hevet fra 75.000 kr)
  • Mellomstore høgskoler: 160.000 kr (hevet fra 120.000 kr)
  • Store høgskoler: 230.000 kr. (hevet fra 175.000 kr)

Les den nye avtalen her

Begge avtalene har ett års varighet fra 1. august 2008. Partene ønsker deretter å vurdere hele avtalestrukturen i lys av de endringene som skjer i sektoren.