Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2008

Nyhetssaker publisert på www.forskerforbundet.no i 2008.

  Ny finansiering av forskningsinstitutter

  (19.12.2008) I dag ble nye retningslinjer for basisfinansiering av forskningsinstitutter fastsatt av Kongen i statsråd.

  Lausungene overrakte grasrotmelding

  (18.12.2008) Aksjon "Lausungene 2008" overrakte i går sin grasrotmelding om rekruttering til forskningssektoren og situasjonen for midlertidig ansatte forskere til leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide (H).

  Stortingsmelding om innovasjon

  (05.12.2008) – Det er viktigere enn noen gang å satse på innovasjon, sa nærings- og handelsminister Sylvia Brustad da hun i dag la frem regjeringens stortingsmelding om innovasjon, "Et nyskapende og bærekraftig Norge".

  – Skyver bort de beste forskerne

  (21.11.2008) Universitetene gir ikke unge og lovende forskere fast jobb, og "de beste" tar seg derfor jobb i det private. Det skriver Aftenposten i sin omtale av Forskerforbundets symposium "En framtid i forskning?".

  Avtaler om honorering av valgte verv - nye satser

  (20.11.2008) De to avtalene om honorering av valgte verv ved universiteter og høyskoler er blitt reforhandlet. Nye satser gjøres gjeldende fra 1. august 2008.

  Bedre mottaksapparat for utenlandske forskere

  (19.11.2008) Utenlandske forskere møter barrierer når det gjelder flytting til og opphold i Norge. Nå har Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet signert på videre deltakelse i Euraxess, som skal bidra til å bygge opp et mottaksapparat for internasjonale forskere i Norge.

  Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning?

  (04.11.2008) NIFU STEP har på oppdrag fra Forskerforbundet undersøkt hvorvidt kravet til kvinnerepresentasjon i ansettelses- og bedømmelseskomiteer fører til en større arbeidsbelastning for kvinner enn for menn.

  Symposium: En framtid i forskning?

  (03.11.2008) Forskerforbundet ved UiO inviterer til høstens store symposium om og for midlertidig ansatte forskere, tirsdag 18. november 2008 kl 15.00 på Stratos, Youngstorget i Oslo.

  Resolusjon fra Forskerforbundets Landsråd

  (16.10.2008) Forskerforbundets Landsråd ser med bekymring på arbeidsforholdene og den manglende forutsigbarheten for forskerrekrutter i UH-sektoren.

  Støtt Aksjon "Lausungene 2008"

  (10.10.2008) Aksjon "Lausungene 2008" er startet i protest mot Regjeringens manglende satsing på rekruttering av forskere til faste stillinger. Forskerforbundet støtter aksjonens formål om at regjeringen må utforme en helhetlig rekrutteringspolitikk som kan få flere forskere i faste stillinger.

  NOKUT: God faglig kvalitet i norsk ingeniørutdanning

  (22.09.2008) NOKUT har gjennomført en evaluering av alle landets ingeniørutdanninger. Konklusjonen er at kvaliteten er god.

  Bjarne Hodne en av de 10 viktigste i norsk forskning

  (15.09.2008) I den nye utgaven av boka "Hvem er hvem?" presenteres Forskerforbundets leder Bjarne Hodne som en av de 10 viktigste personene innen norsk forskning.

  Uttalelse om Likelønnskommisjonen

  (01.09.2008) Det synes innlysende at for å få gjort noe med likelønnsproblemet må lønningene for høyt utdannede i offentlig sektor heves.

  Seminaret Forskning på dagsorden

  (26.08.2008) Onsdag 20. august arrangerte Universitets- og høgskolerådet i samarbeid med Unio/Forskerforbundet og Akademikerne/Tekna seminaret Forskning på dagsorden.

  Opprop om behovet for en helhetlig kunnskapspolitikk

  (25.08.2008) Forskerforbundet har gått sammen med en rekke organisasjoner som representerer norsk nærings- og arbeidsliv om et opprop for å få satt forskning på dagsorden.

< Forrige 1 2 3 Neste >