Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Utmelding av Akademikerne

Forskerforbundet og Presteforeningen har vedtatt å melde seg ut av Akademikerne.

01.04.2005

I samarbeid med de forbundene som i dag er i UHO tas det sikte på et utvidet fellesskap i en samlet hovedorganisasjon. Siktemålet er å få dette samarbeidet i gang så snart som mulig.

Forskerforbundet og Presteforeningen opplever å ha mer sammenfallende interesser med disse forbundene når det gjelder blant annet synet på lønnspolitikk, arbeidsvilkår og offentlig sektor.

For nærmere informasjon, kontakt:

Leder Forskerforbundet Kolbjørn Hagen 913 48 136
Generalsekretær Kari Kjenndalen 901 39 154
Leder Presteforeningen Ingeborg Midttømme 911 78 917
Generalsekretær Jan Olav Aarflot 906 36 301