Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2016

Alle tabeller er oppdatert med tall for 2016.

(kilde DBH)

Statistikk – midlertidig tilsatte

Vi har god dokumentasjon av midlertidigheten ved universiteter og høyskoler, da alle institusjonene plikter å rapportere disse tallene inn til Statens database for høyere utdanning (DBH).

Med Rindalutvalget og dets rapport, kom institusjonene, Kunnskapsdepartementet og fagorganisasjonene til enighet om hvordan man skulle forholde seg til disse tallene når man diskuterer andelen midlertidig ansatte. Alle typer leder- og åremålsstillinger, som stipendiat, postdoktor og professor II, skulle holdes utenfor beregningen.

Det er altså en omforent forståelse av at man skal forholde seg til de tallene som blir innrapportert til DBH i kategorien undervisnings- og forskerstillinger (for de vitenskapelig tilsatte) og kategorien saksbehandler/utrederstillinger (for de administrativt tilsatte).

Tabell 1 viser at midlertidigheten i vitenskapelige stillinger ved statlige universiteter og høyskoler i 2016 var på 18,7 %, mens tabell 2 viser at den for administrative stillinger var på 13,9 %.

I norsk arbeidsliv totalt sett er den gjennomsnittlige andelen midlertidige ansatte på 7,9 % (2015), ifølge SSB.

Tabell 1: Årsverk og midlertidighet i ordinære undervisnings- og forskerstillinger – 2016

Institusjonstype Totalt – årsverk Midlertidige årsverk
Andel midlertidige
Sum universiteter 9 049
1 829
20,2 %
Sum statlige høyskoler 3 804
525
13,8 %
Sum statlige vitenskapelige høyskoler 473
94
19,9 %
Sum statlige kunsthøyskoler 109 61
56,0 %
Sum/snitt statlige universiteter og høyskoler 13 434
2 509
18,7 %

Tabell 2: Årsverk og midlertidighet i saksbehandler- og utrederstillinger – 2016

Institusjonstype
Totalt – årsverk Midlertidige årsverk Andel midlertidige
Sum universiteter 5 000
699 14,0 %
Sum statlige høyskoler 1 773
235
13,3 %
Sum statlige vitenskapelige høyskoler 225 27
12,2 %
Sum øvrige statlige institusjoner 260 48
18,5 %
Sum/snitt statlige universiteter og høyskoler 7 258
1 010
13,9 %

Last ned mer detaljert statistikk over midlertidig tilsatte (2016):

Hovedtall (2016)

Tabell 1-2 Hovedtall

Andel midlertidige årsverk (2002–2016)

Tabell 3 Undervisnings- og forskerstillinger
Tabell 4 Saksbehandler- og utrederstillinger

Årsverk – fra verst til best (2016)

Tabell 5 Fra verst til best: Undervisnings- og forskerstillinger
Tabell 6 Fra verst til best: Saksbehandler- og utrederstillinger

Andel midlertidig tilsatte per stillingskode (2002–2016)

Tabell 7 Undervisnings- og forskerstilling, fordelt på stilling
Tabell 8 Saksbehandler- og utrederstilling, fordelt på stilling
Tabell 9 Støttestillinger, fordelt på stilling

Andel midlertidig tilsatte per institusjon (2002–2016)

Tabell 10 Undervisnings- og forskerstilling, fordelt på institusjon
Tabell 11 Saksbehandler- og utrederstilling, fordelt på institusjon

Last ned alle tabeller samlet

Tabell 1–11 Midlertidighetstall 2016

  • Del denne siden: