Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Hovedstyrets vedtak

Forskerforbundets hovedstyre har fattet følgende vedtak om bruken av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren.

(sak 57/10, 9.-10. juni 2010)

  1. Bruken av midlertidig tilsetting blant gruppene undervisnings- og forskningsstillinger og blant gruppen saksbehandler-/utrederstilling i statlig universitets- og høyskolesektor må reduseres vesentlig.
  2. Bruken av timelærere og korttidsansettelser ved for eksempel arkeologiske utgravninger må begrenses.
  3. Kunnskapsdepartementet må bruke styringsdialogen til å ta opp institusjonenes praksis angående midlertidig tilsetting.
  4. Praksis og nivå for bruken av midlertidig tilsetting skal behandles som drøftingssak i IDF-møtene ved institusjonene. Misbruk av adgangen til å tilsette midlertidig, det vil si ulovlig midlertidig tilsetting, må ikke forekomme. Dette gjelder også stipendiat- og postdoktorstillingen.
  5. Lovverket må endres for å stramme inn adgangen til midlertidig tilsetting.
  • Del denne siden: