Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Mine rettigheter som midlertidig ansatt

Fast tilsetting er hovedregelen i norsk arbeidsliv, både etter arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. Unntak fra fast tilsetting krever særskilt grunnlag i loven. Det betyr at arbeidsgiver må ha grunnlag i lovverket for å tilsette deg midlertidig.

(23.06.17) Fra 1. juli 2017 erstattes tjenestemannsloven av den nye Lov om statens ansatte. Disse sidene er ikke oppdatert. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Det er ulike lover som regulerer dette for tjenestemenn i staten (tjenestemannsloven) og tilsatte i kommunale eller private virksomheter (arbeidsmiljøloven). I tillegg gir universitets- og høyskoleloven ytterligere regler om dette for statlige og private universitet og høyskoler.

Midlertidig tilsetting i staten

Dersom du er tilsatt i statlig sektor, gjelder tjenestemannslovens bestemmelser for tilsetting. Tjenestemannsloven gir en noe utvidet adgang til å tilsette midlertidig enn hva som er tilfellet etter arbeidsmiljøloven. Fast ansettelse er hovedregelen og for å kunne tilsette midlertidig må arbeidsgiver ha grunnlag i tjenestemannsloven eller universitets- og høyskoleloven (om du er tilsatt ved en utdanningsinstitusjon).

Midlertidig tilsetting i kommunal eller privat sektor

Dersom du er tilsatt i en kommune, en fylkeskommune, ved et helseforetak, et privat forskningsinstitutt, i en privat bedrift eller en eller annen virksomhet som ikke er direkte underlagt staten, gjelder arbeidsmiljølovens regler for midlertidig tilsetting. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at alle skal tilsettes fast. For å kunne tilsette deg midlertidig må arbeidsgiver ha grunnlag i noen av unntakene i arbeidsmiljøloven.

Mer informasjon:

Lovregulering av midlertidig tilsetting

Lurer du på om du er ulovlig midlertidig tilsatt? Kontakt din lokale fagforeningsrepresentant.

  • Del denne siden: