Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lønnsoppgjøret 2020 – samlet oversikt

Her finner du en oversikt over status for lønnsforhandlingene i de ulike tariffområdene der Forskerforbundet har medlemmer.

13.11.2020

Tariff 2020

(Tariff 2020)

Se også Unios samleside for lønnsoppgjøret 2020

Staten:

Forhandlingene startet tirsdag 1. september. Mandag 14. september ble det brudd i forhandlingene i staten, og oppgjøret gikk til mekling med frist 14. oktober.

Partene kom til enighet i meklingen, og resultatet ble sendt til uravstemning blant medlemmene i staten. Uravstemningen foregikk i perioden 2.–11. november.

Over 80 prosent av de som stemte, stemte ja til resultatet i meklingen, og forhandlingsutvalget i Unio stat har enstemmig vedtatt det anbefalte meklingsforslaget som ny tariffavtale.

Spekter:

De innledende forhandlingene ble gjennomført tirsdag 25. august. Datoer for lokale forhandlinger og eventuell bistand finnes i protokollen.

KS (kommunene):

Forhandlingene startet torsdag 3. september. Partene kom til enighet natt til onsdag 16. september. Etter uravstemning blant medlemmene valgte Utdanningsforbundet og Norsk sykepleierforbund å si nei til det fremforhandlede resultatet. Oppgjøret går dermed til mekling for disse to forbundene. Dette påvirker ikke Forskerforbundets medlemmer i KS-området.

Oslo kommune:

Forhandlingene startet torsdag 3. september. Natt til onsdag 16. september ble det brudd i forhandlingene i Oslo kommune, og oppgjøret gikk til mekling med frist 14. oktober. Partene kom til enighet i meklingen.

Virke – HUK:

Forhandlingene er utsatt til 30. november – 1. desember (opprinnelig satt til 10.–12. november).

KA (Kirken):

Forhandlingene i KA-området startet 28. oktober. Unio KA valgte, sammen med Kirkelig undervisningsforbund, å bryte lønnsforhandlingene med KA torsdag 29. oktober. Oppgjøret går nå til mekling.

NHO/Abelia:

Fristen for de lokale forhandlingene var satt til 14. oktober. En eventuell uenighet må meldes inn til Forskerforbundet sentralt innen denne datoen. Lokale tillitsvalgte bes ta kontakt med Forskerforbundet sentralt før de bryter forhandlingene.

Overenskomsten mellom Forskerforbundet og Abelia reforhandles i desember 2020.

  • Del denne siden: