Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

TARIFF 2018: Enighet i KA-forhandlingene

Torsdag 25. oktober ble det oppnådd enighet mellom partene om ny hovedtariffavtale for organisasjoner i KA-området (arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter).

26.10.2018

Resultatet har en ramme på linje med avtalen som ble inngått for virksomheter i Den norske kirke og på linje med andre sammenlignbare sektorer i årets oppgjør.

Resultatet innebærer blant annet at det gis følgende sentrale tillegg med virkning fra 01.08.2018 til ansatte i kapittel 4:

  0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Gr 1 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Gr 2 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800
Gr 2B 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200
Gr 3 5 700 5 500 5 500 5 500 5 500 6 800 5 600
Gr 4 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700
Gr 5 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700

I tillegg gis for ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245 og 5199 et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2018 (med virkning fra 01.08.2018). Dette gjelder ikke for de som lokalt er knyttet til en bestemt lønnsgruppe 1 til 5, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.5.7.

Mer informasjon på KAs nettsider

  • Del denne siden: