Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2018

Her finner du nyhetssaker om tariffoppgjørene i 2018 (alle sektorer).

  Enighet i KA-forhandlingene

  (26.10.2018) Torsdag 25. oktober ble det oppnådd enighet mellom partene om ny hovedtariffavtale for organisasjoner i KA-området (arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter).

  Kirkestreik unngått: Enighet i meklingen med KA

  (19.09.2018) – Vi er lettet over å ha kommet til enighet om ny tariffavtale med KA, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio KA etter at meklingen er avsluttet natt til onsdag 19.september. Les mer hos Unio.

  Enighet i Virke-oppgjøret

  (07.09.2018) Torsdag kveld kom partene til enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i HUK-området (helse, utdanning og kultur). Hele 59 overenskomster mellom Unio-forbundene og Virke ble revidert. Les mer hos Unio.

  Oslo: Enighet i justeringsforhandlingene

  (29.08.2018) Unio kom sent tirsdag kveld til enighet med Oslo kommune om særskilte lønnsmessige tiltak – såkalte justeringer. Fortsatt gjenstår lokale forhandlinger før lønnsoppgjøret er endelig ferdig. Les mer hos Unio.

  Lokale forhandlinger 2018

  (27.08.2018) Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i staten. For medlemmer av Forskerforbundet er virkningsdato 1. juli 2018. Her finner du mer informasjon om de lokale forhandlingene.

  Local Negotiations 2018

  (27.08.2018) With effect from 1 July 2018 *), local wage negotiations shall be conducted at all state enterprises. The local negotiations shall be completed by 31 October 2018.

  KA: Veien videre etter brudd i forhandlingene

  (22.08.2018) Riksmekleren har fastsatt mekling i kirkelig sektor tirsdag 18.september. Fristen for å komme til enighet er satt til midnatt samme dag som meklingen. – Vi håper at meklingen kan føre fram til en løsning, slik at vi unngår streik, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder i Unio KA.

  Brudd i forhandlingene med Kirken

  (16.08.2018) Det er brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale mellom KA og flertallet av fagforeningene i kirken. Partene vil be Riksmekleren om assistanse til å finne en løsning. Unio har nå sendt varsel om plassoppsigelse.

  Hovedtariffavtalen i staten 2018–2020

  (14.08.2018) Hefte med Hovedtariffavtalen i staten, revidert per 1. mai 2018, kan nå bestilles gratis fra sekretariatet.

  Enighet med Virke om forlenget hovedavtale

  (26.06.2018) Unio-forbundene og Virke har gjennomført forhandlinger om revisjon av hovedavtalen (Parallellavtalen).

  Et tydelig ja i uravstemningen

  (19.06.2018) Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Drøyt 86 prosent av dem som avla stemme, stemte ja til meklingsforslaget.

  Uravstemning – tariffoppgjøret i staten

  (06.06.2018) Uravstemningen i statlig tariffområde gjennomføres elektronisk. Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved uravstemningen blir sendt til deg på SMS. Stemmeperioden er fra onsdag 6. juni kl. 12.00 til fredag 15. juni 2018 kl. 16.00.

  Enighet med Spekter

  (05.06.2018) Sent 4. juni fullførte Unio forhandlingene med Spekter for sine medlemmer på sykehusene. – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By. Forskerforbundet har 1.400 medlemmer i Spekter.

  Wage settlements and a new pension agreement

  (30.05.2018) This is an English summary of recent wage settlements and the new pension agreement for the public sector.

  Statsoppgjøret oppsummert

  (25.05.2018) Torsdag 24. mai ble Unio, LO og YS enige med staten om lønnsoppgjøret for 2018. Her oppsummerer vi hva partene ble enige om.

< Forrige 1 2 3 Neste >