Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Løsning i staten

Unio kom natt til 29. april fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør i statlig sektor.
– Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat.

29.04.2017

Unio logo

(Unio logo)

Rammen for årets mellomoppgjør er på om lag 2,4 prosent.
– 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten. I 2017 krevde vi reallønnsvekst. Det har vi nå fått, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn antatt, sier Aaslestad.

– Unio har også fått et resultat med en fordeling mellom sentral og lokal pott og prosentvise generelle tillegg som vi er fornøyd med, legger han til.

Partene er enige om å fortsette arbeidet med et nytt lønnssystem i staten.

Pensjon har ikke vært tema mellom partene i årets mellomoppgjør.

Økonomiske elementer:

  • Rammen for oppgjøret er om lag 2,4 prosent
  • Fordelingen mellom sentral og lokal pott er henholdsvis 35% og 65%, med virkningsdato fra henholdsvis 1. mai og 1. juli
  • Det gis generelle prosentvise tillegg sentralt
  • A-tabellen består

Les mer i protokollen

Her finner du fullstendig protokoll med bl.a. ny A-lønnstabell per 1. mai 2017

  • Del denne siden: