Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lokale forhandlinger 2017

Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i staten. For medlemmer av Forskerforbundet er virkningsdato 1. juli 2017. Her finner du mer informasjon om de lokale forhandlingene.

22.08.2017

Tariff 2017

(Tariff 2017)

IN ENGLISH: Local Negotiations 2017

Det er Forskerforbundets lokallag som gjennomfører de lokale forhandlingene, og som informerer medlemmene om prosedyrer og frister.

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle lokallag gjennomfører individuelle forhandlinger i 2017. Det blir gitt informasjon fra det enkelte lokallag om opplegget. Ta kontakt med din tillitsvalgt dersom du er usikker.

Dersom det ikke er noe lokallag på din arbeidsplass kan du be om å få bistand fra det sentrale sekretariatet i forbindelse med de lokale forhandlingene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt brev til virksomhetene om gjennomføring av de lokale forhandlingene.

De lokale forhandlingene skal sluttføres innen 31. oktober 2017.

I avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat skal det gjennomføres lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. I avtalen med Akademikerne skal lokale forhandlinger gjennomføres med virkning fra 1. oktober.

  • Del denne siden: