Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Alt du trenger å vite om lønnsoppgjøret i staten

Natt til 29. april ble partene enige i mellomoppgjøret i statlig sektor. Forskerforbundets forhandlingssjef Jorunn Solgaard gir deg detaljene fra årets oppgjør.

02.05.2017

Tariff 2017

(Tariff 2017)

Det viktigste først: Hva ble det økonomiske resultatet for våre medlemmer?

– Den totale økonomiske rammen er på 2,4 prosent. Det er et resultat i tråd med det såkalte frontfaget, altså lønnsoppgjøret i industrien. Også i kommunesektoren endte den økonomiske rammen på 2,4 prosent.

Forhandlingssjef Jorunn SolgaardHvordan skal disse midlene fordeles?

– Alle får et generelt tillegg på 0,33 prosent med virkning fra 1. mai. I tillegg avsettes det 0,8 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. Det var viktig for oss å få på plass en lokal pott som var stor nok til at det forsvarer igangsetting av det lokale apparatet. Det fikk vi med denne fordelingen.

 

(Forhandlingssjef Jorunn Solgaard)

0,33 generelt og 0,8 lokalt – kan du forklare oss med liten tariffkunnskap hvordan dette blir 2,4 prosent lønnsøkning?

– Jeg forstår at du spør, det er ikke helt enkelt å forklare. Kortversjonen er at disse to tilleggene utgjør den frie rammen (0,6) som sammen med overheng (1,4) og glidning (0,4) fører til en årslønnsvekst på 2,4 prosent. At den frie rammen er 0,6 prosent, kommer av virkningsdatoen for de ulike tilleggene. «Overheng» er konsekvensene av at lønnsoppgjøret i fjor hadde virkning fra henholdsvis 1. mai og 1. juli. «Glidning» er de lønnstilleggene som er gitt i løpet av året gjennom ansiennitetsopprykk og ekstraordinære lokale forhandlinger. Samlet er dette et resultat som gir reallønnsvekst, forutsatt at ikke prisveksten blir mye høyere enn antatt.

Kan du si noe om profilen for det generelle tillegget?

– Det generelle tillegget gis som et prosentvis tillegg på den såkalte A-tabellen. Det er positivt for våre medlemmer at tillegget gis prosentvis og ikke som et rent kronetillegg.

Apropos A-tabellen – denne tabellen er nå helt fjernet i Akademikernes avtale med staten?

– Ja, det stemmer. Etter lønnsoppgjøret i 2016 er to hovedtariffavtaler i staten, den «lille» for Akademikerne og den «store» for Unio, YS-stat og LO-stat. I Akademikernes avtale er det ikke lenger noen A-tabell. For oss var det viktig å videreføre denne tabellen, fordi den er et sentralt element for å sikre god lønnsutvikling for våre medlemmer. For øvrig er det økonomiske rammen for den store og den lille hovedtariffavtalen den samme.

Partene i arbeidslivet er enige om at lønns- og forhandlingssystemet i staten skal fornyes. Var dette en del av årets oppgjør?

– Partene er enige om å fortsette arbeidet med en modernisering og forenkling av lønnssystemet i staten. Dette partssamarbeidet skal starte opp i juni 2017 og være ferdig til hovedtariffoppgjøret i 2018. Hovedstyret i Forskerforbundet vil på sitt møte i juni opprette en arbeidsgruppe som skal bidra i arbeidet med utviklingen av et nytt lønnssystem. Det er sendt ut en e-post til alle lokallag og fagpolitiske foreninger om forslag til deltakere i arbeidsgruppen.

Beregningen av de lokale forhandlingspottene har vært et tema etter at det ble to hovedtariffavtaler i staten. Hva skjer her?

– Vi arbeidet for å endre prosedyren for avsetninger til lokale forhandlinger, aller helst til en beregning av pottene på virksomhetsnivå. Det fikk vi ikke gjennomslag for. Beregningene av pottene vil imidlertid følge en annen prosedyre i år, og vi vil følge tett opp arbeidet for å øke åpenheten og kontrollen med de lokale pottene. Dette er svært viktig for tilliten til de lokale lønnsforhandlingene.

Lokale tillitsvalgte som har spørsmål til årets oppgjør, hvor kan de henvende seg?

– De kan henvende seg til oss i tariffseksjonen, som vil svare på alle henvendelser. I tillegg arrangerer vi grunnkurs i lokale forhandlinger 30.mai – 1.juni og 23.–25. august. Den 29. august blir det dessuten arrangert en dagskonferanse om forberedelser til de lokale forhandlingene.

Her finner du fullstendig protokoll fra lønnsforhandlingene i staten, med bl.a. den nye A-lønnstabellen per 1. mai 2017.

  • Del denne siden: