Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Staten

Våre medlemmer i staten får sin lønn fastsatt i lokale, kollektive forhandlinger innenfor rammer fastsatt i den sentrale hovedtariffavtalen. 14 630 (over 70 %) av Forskerforbundets yrkesaktive medlemmer er statsansatte.

De største medlemsgruppene i statlig tariffområde arbeider i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger ved universiteter og høyskoler. I tillegg har vi større og mindre medlemsgrupper som er ansatt i statlige forskningsinstitutter, departementer, direktorater og andre statlige arbeidsplasser.

De sentrale forhandlingene i staten foregår mellom hovedsammenslutningene og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Forskerforbundet deltar i hovedsammenslutningen Unio stat.

Siden 2016 har staten inngått to parallelle hovedtariffavtaler med de ulike hovedsammenslutningene.

Fra 2022 har Forskerforbundet / Unio for første gang felles avtale med Akademikerne. KDD har inngått én avtale med Akademikerne og Unio, og en annen avtale med LO Stat og YS Stat.

>> Spørsmål og svar om ny tariffavtale i staten

Forskerforbundets medlemmer følger Unios avtale. Vår lønnskalkulator legger også Unios avtale til grunn.

De lokale forhandlingene i staten foregår mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved den enkelte virksomhet. Det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som forhandler lønn for deg lokalt.

Lønnskalkulator for statsansatte

Velg stilling

Lønna du starter med i et arbeidsforhold danner grunnlaget for din senere lønnsutvikling. Derfor er det viktig at du at du benytter deg av den muligheten du har til å forhandle lønna di ved tilsetting.

  • Del denne siden: