Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Staten

Ansatte i staten får sin lønn fastsatt som en kombinasjon av resultater fra sentrale forhandlinger og lokale tillegg. 14 630 (over 70 %) av Forskerforbundets yrkesaktive medlemmer er statsansatte.

De største medlemsgruppene i statlig tariffområde arbeider i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger ved universiteter og høyskoler. I tillegg har vi større og mindre medlemsgrupper som er ansatt i forskningsinstitutter, departementer, direktorater og andre statlige arbeidsplasser.

De sentrale forhandlingene i staten foregår mellom hovedsammenslutningene og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Forskerforbundet deltar i hovedsammenslutningen Unio stat.

Siden 2016 har staten inngått to parallelle hovedtariffavtaler med de ulike hovedsammenslutningene.

Fra 2022 har Forskerforbundet / Unio for første gang felles avtale med Akademikerne. KDD har inngått én avtale med Akademikerne og Unio, og en annen avtale med LO Stat og YS Stat.

Forskerforbundets medlemmer følger Unios avtale. Vår lønnskalkulator legger også Unios avtale til grunn.

De lokale forhandlingene i staten foregår mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved den enkelte virksomhet. Det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som forhandler lønn for deg lokalt.

Lønnskalkulator for statsansatte

Velg stilling

Lønna du starter med i et arbeidsforhold danner grunnlaget for din senere lønnsutvikling. Derfor er det viktig at du at du benytter deg av den muligheten du har til å forhandle lønna di ved tilsetting.

  • Del denne siden: