Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Staten

Ansatte i staten får sin lønn fastsatt som en kombinasjon av resultater fra sentrale forhandlinger og lokale tillegg. 13 000 av Forskerforbundets medlemmer er statsansatte.

De største medlemsgruppene i statlig tariffområde arbeider i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger ved universiteter og høyskoler. I tillegg har vi større og mindre medlemsgrupper som er ansatte i forskningsinstitutter, departementer, direktorater og andre statlige arbeidsplasser.

De sentrale forhandlingene i staten foregår mellom hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) (tidligere FAD). Forskerforbundet deltar i hovedsammenslutningen Unio stat.

Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 1. mai 2016 – 30. april 2018; én avtale med Akademikerne og én avtale med LO Stat, Unio og YS Stat. Forskerforbundets medlemmer følger Unios avtale. Vår lønnskalkulator legger også Unios avtale til grunn.

De lokale forhandlingene i staten foregår mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved den enkelte virksomhet. Det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som forhandler lønn for deg lokalt.

Lønnskalkulator for statsansatte

Velg stilling

Lønna du starter med i et arbeidsforhold danner grunnlaget for din senere lønnsutvikling. Derfor er det viktig at du at du benytter deg av den muligheten du har til å forhandle lønna di ved tilsetting.

  • Del denne siden: