Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Staten

Ansatte i staten får sin lønn fastsatt som en kombinasjon av resultater fra sentrale forhandlinger og lokale tillegg. 14 350 (nærmere 75 %) av Forskerforbundets yrkesaktive medlemmer er statsansatte.

De største medlemsgruppene i statlig tariffområde arbeider i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger ved universiteter og høyskoler. I tillegg har vi større og mindre medlemsgrupper som er ansatt i forskningsinstitutter, departementer, direktorater og andre statlige arbeidsplasser.

De sentrale forhandlingene i staten foregår mellom hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Forskerforbundet deltar i hovedsammenslutningen Unio stat.

Siden 2016 har staten inngått to parallelle hovedtariffavtaler; én avtale med Akademikerne (den "lille avtalen") og én avtale med LO Stat, Unio og YS Stat (den "store avtalen").

Forskerforbundets medlemmer følger Unios avtale. Det samme gjør alle uorganiserte arbeidstakere. Vår lønnskalkulator legger også Unios avtale til grunn.

De lokale forhandlingene i staten foregår mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved den enkelte virksomhet. Det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som forhandler lønn for deg lokalt.

Lønnskalkulator for statsansatte

Velg stilling

Lønna du starter med i et arbeidsforhold danner grunnlaget for din senere lønnsutvikling. Derfor er det viktig at du at du benytter deg av den muligheten du har til å forhandle lønna di ved tilsetting.

  • Del denne siden: