Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lønnsoppgjøret 2023 – samleside

Her finner du samlet infomasjon om mellomoppgjøret 2023 og status for forhandlingene i de ulike områdene.

24.03.2023

Nyhetssaker om lønnsoppgjøret 2023

Se også Unios samleside for lønnsoppgjøret 2023

Staten:

Forhandlingene starter torsdag 27. april 2023. Frist for å komme til enighet er søndag 30. april ved midnatt.

Eventuell mekling starter onsdag 3. mai og meklingsfristen vil være onsdag 24. mai ved midnatt.

KS (kommunene):

Forhandlingene starter torsdag 20. april 2023. Frist for å komme til enighet er søndag 30. april ved midnatt.

Eventuell mekling starter onsdag 3. mai og meklingsfristen vil være onsdag 24. mai ved midnatt.

Oslo kommune:

Forhandlingene starter fredag 21. april 2023 kl. 10. Frist for å komme til enighet er søndag 30. april ved midnatt.

Eventuell mekling starter onsdag 3. mai og meklingsfristen vil være onsdag 24. mai ved midnatt.

Spekter:

Lønnsoppgjøret i Spekter starter med innledende sentrale forhandlinger tirsdag 18. april 2023. Der vil videre forhandlingsløp og frister for forhandlinger i de enkelte virksomhetene bli avtalt.

Virke – HUK:

Forhandlingene i Virke HUK-området (helse, utdanning, kultur og frivillighet) foregår 19.–20. juni 2023 (alternativt 11.–12. september dersom det blir forsinkelser i oppgjøret for stat og/eller kommune).

KA (Kirken):

Forhandlingene i avtaleområdet Den norske kirke foregår 15. juni 2023 (alternativt 31. august dersom det blir forsinkelser i KS-oppgjøret).

Forhandlingene om organisasjonsavtalen gjennomføres kort tid etter at kirkeavtalen er ferdigforhandlet.

  • Del denne siden: