Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lønnsoppgjøret 2021 – samleside

Her finner du viktige datoer for lønnsforhandlingene i mellomoppgjøret 2021 og status for forhandlingene i de ulike områdene.

16.09.2021

Lønnsoppgjør 2021

(Lønnsoppgjør 2021)

Nyhetssaker om lønnsoppgjøret 2021

Se også Unios samleside for lønnsoppgjøret 2021

Staten:

Forhandlingsstart mandag 26. april kl. 10.
Forhandlingene, med frist fredag 30. april, endte i brudd.
Mekling i uke 21, med frist onsdag 26. mai ved midnatt.
Etter å ha meklet på overtid i 17 timer kom partene til enighet torsdag ettermiddag 27. mai.
Mer informasjon om lønnsoppgjøret i staten / Dette betyr lønnsoppgjøret i staten for din lønn

KS (kommunene):

Forhandlingsstart onsdag 21. april kl. 12.
Forhandlingene, med frist fredag 30. april, endte i brudd.
Mekling førte ikke fram, og Unio kommune var i streik fra torsdag 27. mai.
Streiken ble avsluttet fredag 4. juni da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd.
Rikslønnsnemndas kjennelse kommer tirsdag 21. september.

Oslo kommune:

Forhandlingsstart fredag 23. april kl. 10.
Forhandlingene, med frist fredag 30. april, endte i brudd.
Mekling førte ikke fram, og Unio Oslo var i streik fra fredag 28. mai.
Streiken ble avsluttet ved tvungen lønnsnemnd mandag 7. juni.
Nemndsbehandlingen skjer mandag 27. september
.

Spekter:

Oppstart A-delsforhandlinger onsdag 14. april.

Forhandlingene mellom Unio og Spekter om lønnsoppgjøret i helseforetak og sykehus med driftsavtale endte i brudd torsdag 6. mai.
Mekling førte ikke fram, og Unio Spekter var i streik fra fredag 4. juni.
Streiken i Spekter ble avsluttet onsdag 16. juni etter at Unio Spekter ba om frivillig lønnsnemnd.
Nemndas kjennelse ble klar 27. august.

Virke – HUK:

Forhandlinger gjennomført mandag 21. juni (LOK for høgskoler, museer og virksomheter).

Partene ble enige om å fortsette forhandlingene om mellomoppgjøret for spesialisthelsetjenesten, helse og sosiale tjenester, utdanning og virksomheter når det endelige resultatet for helseforetakene i Spekter og KS-området foreligger.

Forhandlinger for spesialisthelsetjenesten ble gjennomført onsdag 15. september.

KA (Kirken):

Forhandlingene for område Den norske kirke ble gjennomført mandag 30. august og partene kom til enighet.

Forhandlingene for område Organisasjonsmedlemmer ble gjennomført fredag 10. september, protokollen finner du her.

  • Del denne siden: