Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Abelia

Forskerforbundets medlemmer i Abelia får sin lønn fastsatt i lokale tariffavtaler. Forskerforbundet har omlag 1 600 medlemmer i Abelia, og de største medlemsgruppene er forskere og administrativt støttepersonale.

Abelia er arbeidsgiverforeningen NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Forskerforbundet har en sentral avtale med Abelia som regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, og gir de tillitsvalgte lokale forhandlingsrett. Videre gir avtalen generelle bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

Utfyllende bestemmelser om lønn og arbeidsvilkår avtales i lokale tariffavtaler, kalt særavtaler.

Lønnsforhandlinger foregår mellom arbeidsgiver og Forskerforbundets lokallag ved den enkelte virksomhet. Det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som forhandler.

  • Del denne siden: