Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs:

Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Påmeldingsfrist:

Kurset retter seg mot nye tillitsvalgte som skal forhandle lønn og tariffavtaler. Kurset skal gi deltakerne kjennskap til tariffavtaler, forhandlingsbestemmelser, teknikker, prosedyrer og forhandlerrollen.

Kurset utgjør en av to moduler i grunnopplæringen av nye tillitsvalgte.

Den andre modulen er Grunnopplæring: Lov og avtaleverk.
For statlig sektor har vi kurs  (25.- 27. januar)

Forskerforbundet dekker reise og opphold i forbindelse med kurset.

Program

 • Onsdag 1. februar

 • 09.30 - 10.00

  Ankomst – kaffe/te og lett servering

 • 10.00 - 10.30

  Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne

  Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

 • 10.30 - 11.30

  Organisasjonsforhold i Norge

  Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

 • 11.30 - 12.30

  Lunsj

 • 12.30 - 13.15

  Innføring i tariffavtaler

  Hva er en tariffavtale og hvordan påvirkes den av lover og arbeidsavtaler?
  Ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard

 • 13.15 - 13.30

  Pause

 • 13.30 - 14.00

  Forskerforbundets lønnspolitikk

  Ved spesialrådgiver Lene Ståhl

 • 14.00 - 14.15

  Pause

 • 14.15 - 15.15

  Hovedtariffavtaler og overenskomster (parallelle sesjoner)

  Ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard (stat og Virke) og spesialrådgiver Lene Ståhl (Spekter, KS, Oslo kommune og Abelia)

 • 15.15 - 15.45

  Pause med servering

 • 15.45 - 17.00

  Hovedtariffavtaler og overenskomster fortsetter (parallelle sesjoner)

 • 19.00

  Felles middag

 • Torsdag 2. februar

 • 09.00 - 09.45

  Forhandlingsteknikk

  Ved spesialrådgiver Andreas Christensen

 • 09.45 - 10.00

  Pause

 • 10.00 - 10.30

  Forberedelser til lønnsforhandlinger

  Ved spesialrådgiver Andreas Christensen

 • 10.30-11.30

  Rollespill (Parallelle sesjoner)

  Ved spesialrådgiver Andreas Christensen (Stat og Virke), spesialrådgiver Lene Ståhl (Spekter, KS, Oslo kommune og Abelia)

 • 11.30 - 12.30

  Lunsj

 • 12.30 - 16.00

  Rollespill fortsetter, pauser ved behov

 • 16.00 - 16.30

  Pause med servering

 • 16.30 - 17.00

  Erfaringsutveksling og evaluering

 • 19.00

  Felles middag

 • Fredag 3. februar

 • 09.00 - 10.00

  Medbestemmelse – Parallelle sesjoner

  Ved spesialrådgiver Andreas Christensen (Stat) og spesialrådgiver Lene Ståhl ( (Spekter, KS, Oslo kommune, Virke og Abelia)

 • 10.00 - 10.30

  Pause og utsjekk

 • 10.30 - 11.30

  Medbestemmelse fortsetter – Parallelle sesjoner

 • 11.30 - 12.00

  Aktuelle saker i Forskerforbundet

  Ved Forskerforbundets leder, Guro Lind

 • 12.00

  Lunsj og avreise

 • Med forbehold om endringerDu må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn