Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Offentlig tjenestepensjon født ETTER 01.01.1963

Dato:
25. april 2023
Tidspunkt:
12:00 - 15:30
Sted:
Zoom, WEBINAR
Påmeldingsfrist:
16. april 2023
Antall plasser:
350

Forskerforbundet inviterer tillitsvalgte og medlemmer til kurs i Offentlig tjenestepensjon med Alexandra Plahte.
Pensjon er i fokus som aldri før og informasjonsbehovet er stort.
Kurset tar utgangspunkt i reglene for statsansatte født etter 1. jan. 1963
Hovedfokuset er på reglene for statsansatte (SPK), men kurset er også aktuelt for andre med offentlig tjenestepensjon.
Er du usikker på hvilken tjenestepensjon du har, ta kontakt med din arbeidsgiver.

Offentlig tjenestepensjon ble endret vesentlig fra og med januar i fjor, særlig for dere som er født etter 1963. Fra og med januar 2020 omfattes dere av en ny alderspensjonsordning og en ny AFP-ordning. Mange av dere har også opptjening i den gamle brutto-ordningen.

I kurset kombineres jus med økonomi og teori med praksis. Kurset er med andre ord praktisk rettet og hjelper deg til å finne frem i pensjonsjungelen.

Kursleder er Alexandra Plahte, leder av Formue Pensjonsrådgivning AS. Alexandra er kjent for å kunne formidle pensjon på en lett måte og er ofte å se i media.

Program

 • Kort innledning

 • Alderspensjon fra folketrygden

  Pensjonsreformen, endringene i folketrygden
  Hva er endret og hvem blir berørt av hva?
  Hvor finner jeg mine tall?
  Kan jeg selv påvirke folketrygdens alderspensjon?

 • Pensjon gjennom arbeidsforhold

  Kort om ytelsesordninger generelt
  Kort om den gamle offentlige tjenestepensjonsordningen
  Ny offentlig tjenestepensjon
  Hvor finner jeg mine tall for pensjon gjennom arbeidsforhold?
  Kan jeg selv påvirke alderpensjonen fra tjenestepensjonsordningen?

 • Avtalefestet pensjon, AFP

  Kort om den gamle AFP-ordningen dere var omfattet av
  Kort om AFP i privat sektor
  Fremforhandlet ny AFP ordning offentlig sektor

 • Kort om risikodekningene

  Uføretrygd
  - Uføretrygd fra NAV
  - Uførepensjon gjennom jobben(e)
  Etterlattepensjon
  - Etterlattepensjon fra NAV
  - Etterlattepensjon gjennom jobben
  Hvor finner jeg mine tall?
  Hva med forsikringsdekninger?

 • Oppsummering og spørsmål

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn
 • Del denne siden: