Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Konflikthåndtering

Dato:
18.-19. april 2023
Tidspunkt:
09:30
Sted:
Grand Hotel, OSLO
Påmeldingsfrist:
21. mars 2023
Antall plasser:
30

Forskerforbundet inviterer til kurs i konflikthåndtering
Å kunne håndtere konflikter er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø og en god og profesjonell ramme på arbeidsplassen. Ofte er det ikke konflikten i seg selv som er problemet, men måten vi løser den på.

Formålet med kurset er å øke kunnskapen om hvordan aktørene i en konflikt opptrer, og hvordan du som tillitsvalgt kan håndtere konfliktsituasjoner på arbeidsplassen.

Det er i stor grad lagt opp til gruppearbeid og diskusjoner, og du vil få anledning til selv å stille spørsmål om din egen forståelse av og opptreden i konflikter.

Målgruppe

Kurset er rettet mot tillitsvalgte i alle sektorer.

Kursleder

Kurset ledes av advokat og autorisert konfliktmegler Annette Selmer. Hun ønsker å bidra til konstruktive prosesser og hensiktsmessige løsninger i konfliktfylte situasjoner, og hun er opptatt av både faglig kvalitet og menneskelig omsorg. Selmer har bred erfaring fra både offentlig og privat virksomhet, og har også jobbet mye med tillitsvalgte.

Påmelding

Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt. Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset.

Program

 • Tirsdag 18. april

 • 09:30

  Ankomst – kaffe/te og enkel servering

 • 10:00–10:15

  Åpning – presentasjon av kurset og deltakerne

 • 10:15-13:00

  Hva er konflikt?

  Ulike typer konflikter - ulike spilleregler
  • Systematisk tilnærming ved konflikter; kartlegging og sortering
  • Rolleforståelse ved konflikthåndtering
  • De ulike aktørenes fullmakter og ansvar i konfliktsituasjoner: Arbeidsmiljølovens og hovedavtalens bestemmelser om arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste.

  Pauser legges inn underveis.

 • 13:00-14:00

  Lunsj

 • 14:00-15:30

  Sakskonflikter og personkonflikter

  • Betydningen av kunnskap om arbeidslivets spilleregler
  • Styringsrett og omsorgsansvar, rett til medbestemmelse og plikt til medvirkning i ulike situasjoner (kollektivt og individuelt)
  • Eksempler på at én tillitsvalgt kan ha motstridende roller i slike situasjoner
  • Hvordan håndtere ledere som ikke etterlever spillereglene?
  • Hvordan håndtere medlemmer som ikke aksepterer spillereglene?
  • Tillitsvalgtes rolle i personalsaker

 • 15:30-16:00

  Pause med servering

 • 16:00-17:00

  Ulike konfliktstiler: Hvordan reagerer jeg i en konfliktsituasjon?

  • Krav til saksbehandlingen ved konflikthåndtering

 • 19:00

  Felles middag og sosialt samvær

 • Onsdag 19. april

 • 09:00-09:15

  Kort oppsummering av gårsdagen

 • 09:15-11:00

  Konflikter med påstander om mobbing og trakassering

  • Hva menes med mobbing og trakassering?
  • Hvem er parter, hva kan være tillitsvalgtes ulike roller i slike saker, og betydningen av habilitet
  • Betydningen av skikkelig saksbehandling, jf. kartlegging av fakta og interne retningslinjer

 • 11:00-11:20

  Pause og utsjekk

 • 11:20-12:45

  Varsling av ulike type konflikter og betydningen av interne retningslinjer og alternative tilnærminger

  • Profesjonell, konfliktdempende kommunikasjon
  • Hvordan kan du som tillitsvalgt bidra til å forebygge og håndtere vanskelige konfliktsituasjoner på en profesjonell og konstruktiv måte?

 • 12:45-13:00

  Oppsummering

 • 13:00-14:00

  Lunsj og avreise

 • Med forbehold om endringer

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn
 • Del denne siden: