Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs:

Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Påmeldingsfrist:

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter.

Videre vil det bli gitt en orientering om aktuelle saker i forbundet, kommunikasjonsarbeid og Forskerforbundets fagpolitiske arbeid. 

Kurset utgjør en av to moduler i grunnopplæringen av nye tillitsvalgte i statlig sektor. den andre modulen er Grunnopplæring i forhandlinger og tariffavtaler (1.- 3. februar)

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset. Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Foreløpig program:

Program

 • Onsdag 25. januar

 • 09:30 - 10:00

  Ankomst, kaffe/te og lett servering

 • 10:00 - 10:30

  Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne

  Ved advokat Christoffer Hjelde, Juridisk avdeling

 • 10:30 - 13:00

  Tillitsvalgtrollen

  Ved spesialrådgiver Lene Ståhl Tariffseksjonen

 • 13:00 -14:00

  Lunsj

 • 14:00 - 15:00

  Den nordiske modellen

  Ved spesialrådgiver Åshild Olaussen, fagpolitisk seksjon

 • 15:00 - 15:15

  Pause

 • 15:15 - 17:30

  Medbestemmelse i praksis, Hovedavtalen i staten

  Hovedavtalen er et viktig verktøy i samhandlingen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Denne gir rammen for samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver og medbestemmelsesordningene tillitsvalgte har krav på.


 • 19:00

  Felles middag

 • Torsdag 26. januar

 • 09:00 - 11:00

  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse

  Det gis en innføring i lov- og avtaleverk med hovedvekt på tilsettingsprosessen, midlertidig tilsetting og diskriminering. Det vil være en kombinasjon av teoretisk innføring, gruppearbeid, plenumsarbeid og rollespill.
  Ved advokatene Christoffer Hjelde og Eirik Kollerøy

 • 11:00 - 11.15

  Pause

 • 11:15 - 13:00

  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 13:00 - 14:00

  Lunsj

 • 14:00 - 15:30

  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 15:30 - 15:45

  Pause

 • 15:45 - 17:30

  Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

 • 19:00

  Felles middag

 • Fredag 27. jauar

 • 09:00 - 10:00

  Erfaringer som tillitsvalgt/praktisk arbeid i lokallaget

  Hovedtillitsvalgt Lena Kjøblie NMBU

 • 10:00 - 10:30

  Pause og utsjekk

 • 10:30 - 11:15

  Aktuelle saker ved politisk ledelse

  Ved Leder Guro Lind

 • 11:15 - 11.30

  Pause

 • 11:30 - 12:30

  Rekruttering

  Ved rådgiver Cecilie Frich, Organisasjonsavdelingen

 • 12:30 - 13:00

  Oppsummering, avsluttende kommentarer

  Plenum/ Advokat Christoffer Hjelde

 • 13:00 -14:00

  Lunsj og avreise

 • Med forbehold om endringer
  Pausene er tentative og tas også ved behov

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn
 • Del denne siden: