Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs: Å stå i stormen

– hvordan kan vi sikre et bedre støtteapparat for forskere som opplever trusler og hets?

Dato:
07. mars 2023
Tidspunkt:
10:00 - 19:00
Sted:
Hotel Bristol, OSLO
Påmeldingsfrist:
08. februar 2023
Antall plasser:
50

Laks, ulv, klima, kjønn, innvandring, vaksine. Forskere på en rekke forskningsfelt opplever i økende grad trusler, hets og ubehageligheter når de formidler sine forskningsfunn i offentligheten. Stormen kan komme fra enkeltpersoner, pressgrupper eller næringsinteresser. Og hetsen virker. Undersøkelser viser at mange forskere kvier seg for å formidle. Vi opplever også at mange vegrer seg for forskningsformidling og frie ytringer om kontroversielle tema fordi det er mer eller mindre uttalte forventninger om å ta hensyn til signaler fra offentlig forvaltning eller private oppdragsgivere.

Dette seminaret er derfor en møteplass for forskere og tillitsvalgte til erfarings- og ideutveksling. Hva skal til for å sikre forskerne bedre vern og støtte? Hva kan institusjonene gjøre, hva kan de tillitsvalgte gjøre, og hva kan gjøres politisk? Vi ønsker velkommen både medlemmer og tillitsvalgte som har stått i slike stormer og de som bare vil bidra til å bygge et bedre vern rundt utsatte forskere. 

Om Innlederne

Bente Kalsnes er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Hun jobber med politisk bruk av sosiale medier, politisk kommunikasjon, digital journalistikk, falske nyheter og desinformasjon. Hun var medlem av Ytringsfrihetskommisjonen som la fram sin utredning høsten 2022 og er forfatter av boka Falske nyheter: Løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten (Cappelen Damm Akademisk, 2019).

Mari S. Myksvoll er forsker ved Havforskningsinstituttet og medlem av Akademiet for yngre forskere. Hun arbeider med miljøvirkninger av havbruk, særlig lakselus, og utvikling av modellverktøy til bruk i forvaltningen, og har opplevd at egen forskningen ble trukket for retten av oppdrettsnæringen.

Svenn-Erik Mamelund er professor ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet og leder for Senter for forskning på pandemier og samfunn. Han opplevde å stå i et sterkt offentlig søkelys under koronapandemiens tidlige fase og fikk både et adrenalin-kick av det, men også mange sjikanerende meldinger. Han har også løftet fram problematikken rundt klasse i akademia.  

Martin Strand er forsker og tillitsvalgt ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han arbeider med kryptologi og informasjonssikkerhet, og er sterkt engasjert i utfordringer knyttet til forvaltningslinjer, oppdragsforskning og ytringsfrihet.

Norunn S. Myklebust er administrerende direktør ved Norsk institutt for naturforskning. Hun har i mange år vært engasjert i problemstillinger rundt interessekonflikter og forskerhets og NINA har utviklet systemer for ivaretagelse av forskere som blir utsatt for utilbørlig press og hets. Hun har også skrevet artikkelen «‘…så korrupte at jeg har ikke ord!’ – Hets og sjikane i forskning» i Ingierd, Bay-Larsen og Hiis Hauge (red.) Interessekonflikter i forskning (2019).

Tore Bjørgo er professor ved Universitetet i Oslo og Politihøyskolen og leder for Senter for ekstremismeforskning (C-REX) som beskjeftiger seg med Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold. Senteret har utviklet tydelige rutiner for håndtering av situasjoner hvor ansatte blir utsatt for truende eller ubehagelige situasjoner.

 Guro E. Lind er leder i Forskerforbundet og forsker ved Radiumhospitalet (OUS).

Vi oppfordrer dere til å skrive hva dere forsker på i fritekst/kommentarfeltet ved påmelding.

Det er gratis for medlemmer og tillitsvalgte, og Forskerforbundet dekker reiseutgifter.

Program

 • 10.00

  Velkommen og kort innledning til dagens seminar

  ved Guro Elisabeth Lind (Forskerforbundet)

 • 10.15

  Trusler mot ytringsfrihet og forskningsformidling i vår digitale tidsalder

  ved Bente Kalsnes (Høyskolen Kristiania)

 • 11.00

  Når næringsinteresser legger press – historien om laksen og lusa

  ved Mari S. Myksvoll (Havforskningsinstituttet)

 • 11.30

  Lunsj

 • 12.15

  Hets og ubehag som følge av offentlig formidling

  ved Svenn-Erik Mamelund (AFI/Oslo Met)

 • -

  Å gå i takt, snakke med én stemme og ikke utfordre oppdragsgiver?

  ved Martin Strand (Forsvarets forskningsinstitutt)

 • -

  Seminardeltagernes egne historier

  Utveksling av erfaringer og diskusjon
  Råd og refleksjoner fra Forskerforbundets advokat

 • 14.15

  Pause

 • 14.30

  God organisasjonskultur for å sikre ytringsvilje og støtte forskere som blir sjikanert og truet

  Innledning til diskusjon ved Norunn Myklebust (Norsk institutt for naturforskning) og Tore Bjørgo (Senter for ekstremismeforskning, UiO)

 • 15.30

  Pause

 • 15.45

  En politikk for bedre forskerstøtte

  Hvilke nasjonale og lokale tiltak for bedre støtte til forskere bør Forskerforbundet arbeide for? Og hva kan de tillitsvalgte bidra med?
  Diskusjon og oppsummering

 • 16.30

  Avrunding av faglig program

 • 17.00 - 19.00

  Felles middag for alle deltagerne

 • med forbehold om endring

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn